News & events

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.

ความหมายของ 焼肉 ยากินิคุและปิ้งย่าง

คำว่า 焼肉 ยากินิคุ มาจากภาษาญี่ปุ่นเป็นอาหารที่เกิดในคาบสมุทรญี่ปุ่นและเกาหลี รวมถึงประเทศในโซน แมนจูเลียจีน เพราะประเทศเหล่านี้ช่วงฤดูหนาวอากาศจะหนาวอุณหภูมิติดลบ ดังนั้นคนเหล่านี้จึงต้องใช้ไฟในการให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย

อิชากาย่ะ คืออะไร?

อิชากาย่ะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่น ประเภทเน้น กินดื่มหรือเหมือนกับบาร์ที่บรรยากาศสบายๆ ซึ่งให้บริการอาหารและเครื่องดื่มหลายหลากในราคาย่อมเยา

วีธีเที่ยวอิชากาย่ะให้สนุก

เมนูประจำฤดูกาล เครื่องดื่มก็มีมากมายให้เลือกสรร รวมถึงเหล้าสาเกโชจู ไวน์ เบียร์ ค็อกเทลและเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์ ไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามันสำคัญที่สุดในการไปอุดหนุนอิชากาย่ะ